سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )

پزشکی / سایر

 درباره همایش


 محورهای همایش

 1. لپتوسپیروز
 2. عفونت های بیمارستانی
 3. عفونت های ادراری- تناسلی
 4. پروبیوتیک
 5. مقاومت های آنتی بیوتیکی
 6. تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها
 7. عفونت های تنفسی
 8. بروسلوز
 9. بیماری های منتقله از آب و غذا
 10. عفونت های گوارشی
 11. عفونت های دهان و دندان
 12. اخلاق حرفه ای
چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۷/۲۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
همراه
تلفن دبیرخانه 32190557-011
پست الکترونیک bacteriologybabol@gmail.com
آدرس دبیرخانه بابل- داشنگاه علوم پزشکی