سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی

پزشکی / دامپزشکی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • هـوشـبری و جراحـی دامپـزشکـی
 • بیماری هـای داخلـی دامهـای بـزرگ
 • بیماری هـای داخلـی دامهـای کوچک  
 • بیماری هـای تولید مثـل و مـامـایی
 • فناوری های تولید مثل
 • تصویربرداری و رادیولوژی دامپزشکی
 • کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 • بهـداشـت و بیمـاری هـای طـیــور
 • بهداشت و بیماری های آبزیان
 • بیماری های مشترک نو پدید و باز پدید  
 • اپیـدمیـولـوژی بالیـنی
 • بیماری های حیات وحش و حیوانات اگزوتیک
 • طب مکمل
 • مدیریت بهداشت و پرورش دام و طیور
دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۱۰/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی
همراه
تلفن دبیرخانه 33257447 - 034
پست الکترونیک kermanvet10@conf.uk.ac.ir
آدرس دبیرخانه کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده دامپزشکی