سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی

علوم انسانی / زبان شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • دیدگاه های نو در زمینه زبان و ادبیات زبان های ایرانی میانه غربی ( پارتی و فارسی میانه )
  • دیدگاه های نو در زمینه زبان و ادبیات زبان های ایرانی میانه شرقی ( سغدی، بلخی، ختنی و خوارزمی )
  • نسخه شناسی متون ایرانی میانه
  • زیبایی شناسی اشعار بازمانده از زبان های ایرانی در دوره میانه
  • ریشه های باستانی ادبیات دوره میانه و تاثیر آن بر شعر و ادبیات پس از اسلام
  • فرهنگ ایرانی در دوره میانه ( تاریخ، دین، هنر، اسطوره، باستان شناسی )
دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۷/۲۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۱۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی
همراه
تلفن دبیرخانه 31322202-034 و 33257260-034
پست الکترونیک iranianlanguages@conf.uk.ac.ir
آدرس دبیرخانه کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان - پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران