سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد دانش بنيان با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي

علوم انسانی / حسابداری

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://aconf.ir


 محورهای همایش

 • محورهای مدیریت :
 • کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی :
 • مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)
 • تعالي سازماني
 • سیستم های کیفیت
 • بهره‌وري
 • مديريت عملكرد
 • روش‌هاي حل مساله
 • شش سیگما
 • رهبری و رفتار سازمانی :
 • رهبري
 • رهبری تغییر و تحول
 • رهبری اخلاقی
 • ابعاد رفتاري رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها
 • رهبري سازماني در شرايط بحراني
 • توانمندی‌های هیجانی رهبران
 • اثربخشی کار تیمی
 • فرهنگ سازمانی اثربخش
 • عوامل سازمانی موثر بر نوآوری
 • موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها
 • فرهنگ سازماني
 • ارتباطات سازماني
 • مديريت تعارض
 • مديريت استرس
 • کار تیمی
 • مذاکره
 • تولید، فرآیند و عملیات :
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت زنجیره تأمین
 • پژوهش عملیاتی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی
 • مدیریت لجستیک
 • چابکی در سازمان
 • مدیریت راهبردی :
 • برنامه ريزي راهبردی
 • مديريت راهبردی
 • تحلیل رقابتی ادغام وخرید
 • های راهبردی
 • شیوه مدیریت شرکت-های هولدینگ
 • استراتژی در سطح شرکت ها
 • پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
 • مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات :
 • مدیریت دانش و اطلاعات
 • روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات
 • تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی
 • دولت و خدمات الکترونیکی
 • استراتژی الکترونیکی
 • مدل‌های کسب و کار الکترونیکی
 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی
 • تجارت از طریق تلفن همراه
 • سلامت و بهداشت الکترونیک
 • مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها
 • هوشمندی کسب و کار
 • بانکداری الکترونیک
 • راه حل‌های الکترونیکی سازمانی (سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و ...)
 • نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات
 • همکاری و اتحادهای الکترونیک
 • مدیریت استراتژیک و رقابت :
 • برنامه‌ريزي استراتژيك
 • مديريت استراتژيك
 • تحلیل رقابتی ادغام و خرید
 • پیمان‌های استراتژیک
 • شیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگ
 • استراتژی در سطح corporation
 • پیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
 • سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار
 • طراحی ساختار سازمانی
 • پیاده‌سازی ساختار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی :
 • توسعه منابع انسانی
 • آموزش
 • جانشین پروری
 • سیستم‌های جبران خدمات
 • سیستم ارزشیابی مشاغل
 • سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان
 • ایمنی و بهداشت
 • روابط کار
 • انتخاب و جامعه‌پذیری
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • منابع انسانی الکترونیک
 • مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگ
 • مدیریت کارکنان دانشور
 • برنامه‌های نگهداشت دانشوران
 • نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی
 • طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی
 • حسابرسی و ممیزی HRM
 • مربي گري
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه :
 • استراتژي تکنولوژي
 • مدیریت نوآوري
 • مدیریت تحقيق و توسعه
 • سياست‌گذاري تكنولوژي
 • انتقال تکنولوژي
 • مدیریت بازار:
 • استراتژي بازار
 • تحقيقات بازار
 • بازاريابي بين‌المللي
 • بازاریابی خدمات
 • مديريت ارتباط با مشتريان
 • تبليغات
 • قيمت‌گذاري
 • کانال های بازاریابی
 • مدیریت برند
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت:
 • شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌ها
 • ریشه‌های بروز مسایل اخلاقی
 • پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌ها
 • روش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی
 • اخلاق حرفه‌ای
 • مدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقی
 • تدوین و ترویج کدهای اخلاقی
 • مهارت‌های حل مسایل اخلاقی
 • مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني
 • مباني فلسفي نظريه هاي مديريت
 • نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي
 • حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی:
 • نقش‌های هیئت مدیره
 • نظام پاسخگویی
 • نظام حاکمیت در سازمان ها و شرکت‌های هولدینگ
 • فرآیندهای هیئت مدیره
 • روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری
 • اثربخشی هیئت مدیره
 • تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی
 • نقش‌های اجتماعی سازمان‌ها
 • استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي
 • کارآفرینی:
 • کارآفرینی فردی
 • کارآفرینی سازمانی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • کسب و کار جدید
 • کارآفرینی فناورانه
 • و کارآفرینی
 • هدایت و رهبری در کارآفرینی
 • راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها
 • موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
 • چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين
 • و تمامی موضوعات مرتبط با مدیریت
 • محورهای حسابداری :
 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
 • ارزیابی استانداردهای بین المللی
 • حسابداری تلفیقی
 • حسابداری مدیریت و سیستم های کنترلی
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • روش های تأمین مالی در سازمان ها
 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
 • نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
 • مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
 • تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
 • ارزش افزوده و گزارشگری مالی
 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 • مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
 • کاربرد اینترنت در حسابداری
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده
 • مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار
 • حسابداری مدیریت و نقش آن در بحران های مالی و اقتصادی
 • حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی
 • ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
 • حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
 • حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
 • حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
 • ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت
 • هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
 • برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور
 • محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات
 • آموزش حسابداری
 • تحقیقات بازار سرمایه
 • حسابداری و نظام راهبری شرکت ها
 • حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکت ها
 • نقش حسابداری در تحول اقتصادی
 • چالش های توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور
 • و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری
 • مدیریت مالی :
 • اصول و مفاهیم مدیریت مالی
 • نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان
 • نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی
 • نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور
 • مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی
 • رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی
 • محتوای اطلاعاتی صورت های مالی
 • نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران
 • مکانیزم های تامین مالی
 • نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار
 • مدیران مالی و شناخت ریسک
 • اصول مالی رفتاری
 • ابزارهای مدیریت سود در شرکت های ایرانی
 • نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحدهای تجاری
 • نقش استانداردهای ایران در اعتبار دهی به صورت های مالی
 • ضرورت حسابرسی تقلب
 • لزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی
 • لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاه های اجرایی
 • ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی
 • فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران
 • الزامات گزارشگری بورس اوراق بهادار تهران
 • آسیب شناسی مالی در ایران
 • مدیریت بنگاه ها
 • برنامه ریزی استراتژیک مالی
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • ارزیابی مدیریت ریسک
 • مهندسی مالی
 • مدیریت دارایی ها و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی
 • محورهای اقتصاد :
 • اقتصاد
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد سنجی
 • رشد اقتصادی
 • نظام های اقتصادی
 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد کشاورزی
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد انرژی
سومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد دانش بنيان با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۶/۲۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت سومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد دانش بنيان با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي
همراه
تلفن دبیرخانه 88614014
پست الکترونیک info@aconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران- خیابان اسد آبادی- خیابان54-پلاک2