سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمين كنفرانس بين المللي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

مهندسی / مهندسی عمران

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://iccea.ir


 محورهای همایش

 • مهندسی عمران:
 • آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها
 • روش‌های عددی در مهندسی عمران
 • فناوری‌های نوین در مهندسی عمران
 • مدیریت ساخت مهندسی زلزله و دینامیک سازه‌ها
 • مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
 • مهندسی و مدیریت منابع آب
 • نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
 • سازه‌های بتنی و فولادی
 • مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
 • مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
 • عمران و توسعه پایدار شهری:
 • مهندسی عمران و توسعه پایدار
 • برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
 • حمل و نقل و زیرساخت های شهری
 • شهرسازی و توسعه شهري پايدار
 • مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران:
 • فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان
 • يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه هاي سبك
 • سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها
 • روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها
 • كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران
 • توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه
 • مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني:
 • نقش مديريت پروژه در تامين شاخصه هاي كمي و كيفي اجراي پروژه هاي عمراني
 • ارزيابي آسيب پذيري و روش هاي بهسازي، مقاوم سازي، تعمير و تقويت سازه ها
 • ارزيابي روش هاي مختلف احداث سازه هاي فولادي و بتني
 • مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني
 • فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري:
 • كاربرد فناوري هاي نوين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري
 • كاربرد فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان:
 • مشكلات پيش رو، تجربيات كشورهاي پيشرفته و صنعتي، چشم انداز
 • كاربرد فناوري هاي نوين در هوشمند سازي ساختمان، ساختمان هاي هوشمند
 • كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان هاي شهري
 • مديريت بحران:
 • آسيب‌پذيری و بهسازی اماكن
 • نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازي ساخت و ساز ايمن
 • سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع
 • مديريت و مشاركت‌هاي مردمي
 • مهندسي ايمني و مديريت
 • نقش مهندسي و سازمان هاي مهندسي در مديريت بحران هاي طبيعي
 • مديريت بحران در شهرها و مناطق روستايي
 • اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي:
 • راهكارهاي نوين در مهندسي ساختمان جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي
 • چگونگي نقش مهندسان طراح اعم از معماري، عمران، تاسيسات در جهت بهره گيري بيشتر از منابع انرژي اقليمي در منطقه در جهت طراحي بهينه ساختمان
 • مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك:
 • آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي
 • راهكاري به صرفه اقتصادي در بهسازي لرزه اي سازه ها
 • سيستم هاي هوشمند و هشدار سريع زلزله
 • بافت شهري در مناطق زلزه خيز
 • مهندسي تخريب در صنعت ساختمان:
 • انواع روشها و تكنيكهاي تخريب ساختمانها و سازه‌ها
 • مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب
 • معماری:
 • جایگاه فرهنگ در معماری و شهرسازی
 • معماری و توریسم فرهنگی
 • چالش های معماری معاصر در کلان شهرها
 • فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگ در کلان شهرها
 • معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها
 • توریسم و معماری معاصر در 1404
 • اقتصاد، توریسم، فرهنگ
 • المان های معماری و سیمای شهری
 • معماری فرهنگ، فرهنگ معماری
 • پتانسیل سنجی محدوده توسعه شهری
 • المان های اسلامی و توریسم فرهنگی
 • المان های ماندگار و توریسم فرهنگی
 • توسعه و مکان یابی هتل در مرکزیت یا حومه شهر
 • تعلق خاطر در معماری، وضعیت توریسم معماری نوستالژیک
 • نقش مراکز آموزشی در توسعه ی معماری کلان شهرها
 • مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
 • اندیشه ها و فناوری های نو در معماری و شهرسازی
 • معماری تزءینی یا مفهوم در معماری
 • معماری پیشینه گرا و صنعت توریسم و تمامی موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی
 • شهرسازی:
 • طراحی شهری
 • برنامه ریزی شهری
 • درک و بیان محیط شهری
 • آمار در شهرنشینی
 • و....
چهارمين كنفرانس بين المللي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۷/۱۴
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۰۹
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمين كنفرانس بين المللي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي
همراه
تلفن دبیرخانه 02188002
پست الکترونیک info@iccea.ir
آدرس دبیرخانه خیابان اسد آبادی - خیابان 54