سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها

پزشکی / فیزیولوژی پزشکی

 درباره همایش


 محورهای همایش

پیشگیری و غربالگری بیماریها

تشخیص و درمان بیماریها

طب شخص محور و فارماکوژنتیک

بیوانفورماتیک و اپیدمیولوژی مولکولی

سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

طب ترجمه ای Translational medicine)

اخلاق در پژوهش های پزشکی مولکولی

یافته های نوین ژن درمانی و سلول درمانی

پزشکی مولکولی و اختلالات تولید مثل

سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۰۹/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۴/۲۰
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۱۸

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها
همراه
تلفن دبیرخانه 031-37929037
پست الکترونیک 2016molmedcongress@gmail.com
آدرس دبیرخانه اصفهان، میدان آزادی، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دبیرخانه سومین کنگره پزشکی مولکولی