سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت کارآفرینی و آموزش ایران

مدیریت / مدیریت اجرائی

 درباره همایش

منبع:سایت همایش به آدرس

http://emconf.ir


 محورهای همایش

 • مدیریت:
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعت
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت رسانه ای
 • مدیریت زمان
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت شهری
 • مدیریت امور فرهنگی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت آموزش عالی
 • مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
 • مدیریت کشاورزی و محیط زیست
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت انرژی
 • مدیریت و برنامه ریزی
 • مدیریت بحران
 • مدیریت پدافند غیرعامل
 • مدیریت علوم اجتماعی
 • مديريت انتظامي
 • مديريت امور دفاعي
 • مدیریت و توسعه پایدار
 • مدیریت ثبت اسناد و املاك
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت اطلاعات
 • مدیریت کتابخانه ای
 • مديريت اماكن متبركه مذهبي
 • مديريت توليد و عمليات
 • كارآفريني (مدیریت کسب و کار) :
 • كارآفريني و كسب و كار جديد
 • كارآفريني و فن آوری
 • كارآفريني و گردشگري
 • كارآفريني و خدمات كشاورزي
 • كارآفريني و فناوري اطلاعات  
 • كارآفريني  سازماني
 • كارآفريني-  MBA
 • كارآفريني  بين الملل
 • كارآفريني در بخش عمومي
 • كارآفريني  توسعه
 • كارآفريني  آموزش عالي
 • آموزش و ترويج كارآفريني 
 • كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي
 • كارآفريني و اقتصاد
 • كارآفريني و مشاغل خانگي
 • كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين
 • ارتباط كارآفريني با رشته هاي مختلف دانشگاهي.
 • مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.
 • كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار.
 • كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فن آوري.
 • ديگر مباحث آزاد در مورد كارآفريني
 • آموزش:
 • بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي آموزش
 • پيامدهاي عدم نياز سنجي مناسب و بهنگام در آموزشهاي سازماني
 • چالشها و نقايص برنامه ريزي آموزش سازماني و اثرات آن بر كيفيت آموزشها
 • علل مقاومت مديران ارشد براي سرمايه گذاري در آموزشهاي سازماني كاركنان
 • مزايا و معايب برونسپاري آموزشهاي سازماني كاركنان
 • مزايا و موانع برنامه ريزي  آموزشهاي سازماني مطابق با استانداردهاي جهاني
 • علل و عوامل عدم تطابق برنامه هاي آموزشي با اهداف و استراتژيهاي سازماني
 • نظام آموزشي،دستورالعملهاي اجرايي و نقش آنها در كيفيت آموزشهاي سازماني
 • بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري آموزشي براي سطوح مختلف سازماني
 • آسيب شناسي آموزش هاي سازماني در بخش دولتي
 • مدلهاي كاربردي در آسيب زدايي از آموزشهاي سازماني
 • آموزش اثربخش و اثربخشي آموزشي در صنايع و سازمانهاي كارآفرين
 • نقش فناوري اطلاعات در آموزش و پژوهش
 • نوآوري و خلاقيت و آشنايي با تكنيكهاي نوين آموزش
 • اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و توسعه اقتصاد
 • آشنايي با مدلهاي تعالي و استانداردهاي آموزشي در سازمانهاي يادگيرنده
 • متدولوژي‌پايش‌عملكرد مجريان ‎و پيمانكاران‌ آموزش ‌در سازمانها و بنگاههاي‌ اقتصادي
 • اخلاق حرفه اي و كاربرد دانش روانشناسي يادگيري در مراكز آموزشي
 • جايگاه‌فرايندآموزش‌‌ درپرورش وارتقاء شايستگي هاي منابع انساني در سازمانها
 • نظام آموزشي و راهبردهاي استفاده از آموزش غير مستقيم مبتني بر منابع
 • ديگر مباحث آزاد در مورد آموزش
پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت کارآفرینی و آموزش ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۸/۲۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۰۸
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۸/۰۹

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت کارآفرینی و آموزش ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 02177459742
پست الکترونیک info@emconf.ir
آدرس دبیرخانه