سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

مهندسی / مهندسی برق

 درباره همایش


 محورهای همایش

توليد علم در مهندسي برق
الكترونيك :
نيمه هادي ها
قطعات نيمه هادي
قطعات نانوالكترونيك
الكترونيك نوري
مدارهاي مجتمع آنالوگ
سيستم ها و مدارهاي مجتمع ديجيتال
سيستم ها و مدارهاي مجتمع ديجيتال مخلوط
مدارهاي مجتمع فركانس راديويي
الكترونيك صنعتي
سيستم هاي الكترومكانيك
نانوالكترونيك 
و ساير موارد مرتبط
مخابرات :
تئوري مخابرات
تئوري اطلاعات
كدينگ و رمزنگاري
پردازش سيگنال (صوت و تصوير)
مخابرات سيار
مخابرات نوري
مخابرات ماهواره اي
تئوري و كاربردهاي الكترومغناطيس
ميدان ها و امواج
قطعات
مدارات و زيرسيستم هاي ماكروويو و موج
شبكه هاي نوين مخابراتي
مخابرات طيف گسترده
و ساير موارد مرتبط.
كنترل :
سيستم هاي كنترل خطي و غيرخطي
سيستم ها و كنترل هوشمند
كنترل تطبيقي
كنترل مقاوم
كنترل
بهينه و بهينه سازي
رباتيك و مكاترونيك
ناوبري و هوافضا
اتوماسيون و كنترل صنعتي
شناسايي سيستم
مدلسازي كنترل و مانيتورينگ بر مبناي وب 
ساير موارد مرتبط
قدرت : 
منابع تجيد پذير
توليد پراكنده و ريز شبكه ها
مديريت انرژي
مصرف و تقاضا
بازار برق و تجديد ساختار
تشخيص وضعيت و خطا در سيستم هاي قدرت
برنامه ريزي سيستم هاي قدرت
بهره برداري سيستم هاي قدرت
قابليت اطمينان (امنيت و كفايت) سيستم هاي قدرت
كيفيت توان الكتريكي
سيستم هاي كنترل ولتاژ بالاي جريان مستقيم
سيستم هاي انعطاف پذير جريان متناوب
حالت هاي گذرا در سيستم هاي قدرت
كنترل و پايداري سيستم قدرت
حفاظت الكتريكي
مهندسي فشار قوي
ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت
مبدل هاي الكترونيك قدرت و كنترل آنها
منابع تغذيه سوئيچينگ و سيستم هاي توان پالسي
عناصر انعطاف طراحي و آناليز و كنترل ماشين هاي الكتريكي
عيب يابي، پايش و شناسايي
FACTS پذير جريان متناوب پارامترهاي ماشين هاي الكتريكي
ژنراتورها و ترانس هاي قدرت
كاربردهاي الكترونيك قدرت
ژنراتورها و ترانس هاي قدرت
كاربردهاي الكترونيك قدرت
طراحي و كنترل درايوهاي الكتريكي
ماشين هاي الكتريكي مدرن
كاربرد ماشين هاي الكتريكي 
ساير موارد مرتبط
مهندسی پزشکی :
گرایش‌ بیوالکتریک
پردازش سيگنال هاي حياتي
پردازش تصاوير پزشكي و تصويربرداري
پردازش صوت وگفتار و طراحي سيستم هاي گفتار درماني
مدلسازي سيستم هاي بيولوژيک
طراحي بخش هاي الکترونيکي و کنترل اعضاء و اندام مصنوعي
ثبت سيگنال هاي حياتي و طراحي سيستم هاي مانيتورينگ بيمارستاني
طراحي و ساخت سيستم هاي درماني و آزمايشگاهي پزشکي
گرایش‌ بیومکانیک
گرایش‌ بیومواد
گرایش بالینی
مهندسی کامپیوتر

دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۶/۳۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق
همراه
تلفن دبیرخانه 0218861404
پست الکترونیک info@ic-ee.ir
آدرس دبیرخانه تهران- خیابان اسد آبادی- خیابان54-پلاک2- واحد6