سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته

مهندسی / مهندسی مکانیک

 درباره همایش


 محورهای همایش

  1.  مدلسازی و طراحی مواد و تجهیزات پیشرفته
  2.  بهینه‌سازی مواد و تجهیزات پیشرفته
  3.  رفتار دینامیکی مواد و تجهیزات پیشرفته
  4.  ساخت و کاربرد مواد و تجهیزات پیشرفته
  5.  بازرسی و پایش وضعیت مواد و تجهیزات پیشرفته
  6.  نانوفناوری در مواد و تجهیزات پیشرفته
اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۸/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
همراه
تلفن دبیرخانه 0
پست الکترونیک mshishehsaz@scu.ac.ir
آدرس دبیرخانه اهواز، بلوار گلستان دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک