سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی

مهندسی / سایر

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://www.irsec2018.com


 محورهای همایش

موضوعات ویژه


 • رویکردهای خطر در بخش های بیمه و امور مالی
 • قابلیت اطمینان دینامیکی و PSA
 • روشهای بیزی و آماری
 • داده های قابلیت اطمینان و تست
 • قابلیت اطمینان و ایمنی نرم افزار
 • روش های احتمالی برای سیستم های قدرت
 • روش های پیشرفته ارزیابی ایمنی: گسترش PSA
 • RAMS در راه آهن: نظریه و کاربرد
 • مهندسی ایمنی و ایمنی مبتنی بر مدل
 • اصل پذیرفته شده قابلیت اطمینان و مدل سازی عدم قطعیت و از طریق ارزیابی ریسک احتمالی
 • سایر موضوعات ویژه

زمینه های کاربردی


 • هواشناسی و هوافضا
 • صنایع فرایند شیمیایی
 • مهندسی عمران
 • ساختارهای بحرانی
 • انرژی
 • حمل و نقل زمینی
 • دریایی و فناوری فراساحل
 • خطرات طبیعی
 • صنعت هسته ای
 • صنعت نفت و گاز
 • سیستم های نرم افزاری
 • سایر زمینه های قابلیت اطمینان و ایمنی

زمینه های روش شناسی


 • مدل سازی حوادث و حوادث
 • عوامل انسانی و قابلیت اطمینان انسان
 • مدلسازی نگهداری و برنامه های کاربردی
 • روش های ریاضی در قابلیت اطمینان و ایمنی
 • ارزیابی ریسک
 • مدیریت ریسک
 • شبیه سازی برای تحلیل ایمنی و قابلیت اطمینان
 • قابلیت اطمینان سیستم
 • تجزیه و تحلیل عدم قطعیت
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۰۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۱۲/۲۹

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی
همراه
تلفن دبیرخانه 32333452-071
پست الکترونیک info@irsec2018.com
آدرس دبیرخانه شیراز-دانشگاه ملاصدرا