سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرسhttp://www.5icoca.ir


 محورهای همایش

  • تولید محصولات گیاهی (زراعی و باغی) ارگانیک و مرسوم
  • مدیریت آب، خاک و ضایعات در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • مهندسی ماشین آلات کشاورزی و بیوسشیستم
  • مدیریت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • حفاظت گیاهی (مدیریت،آفات، بیماریها و علف‌های هرز)
  • تولید محصولات دامی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی
  • کشاورزی ارگانیک و تولیدات غذایی
پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۵/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۱/۰۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
همراه
تلفن دبیرخانه 31505323-045
پست الکترونیک info@5icoca.ir
آدرس دبیرخانه دانشگاه محقق اردبیلی