سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

علوم انسانی / تبلیغات و بازار یابی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • محورهای کلیدی و اجرایی دومین کنفرانس هوش تجاری ایران:
 • نگاه مدیریتی و نرم به دانش هوش تجاری 
 • جایگاه هوش تجاری در سازمان های امروز
 • آمادگی سازمان در مولفه های نرم هوش تجاری
 • چابکی و هوشمندی سازمان
 • تصمیم گیری اثربخش
 • اهداف استراتژیک سازمان
 • مدیریت عملکرد و مدیریت ریسک 
 • نگاه فنی و سخت به دانش هوش تجاری
 • آمادگی سازمان در مولفه های سخت هوش تجاری 
 • کیفیت داده های سازمان 
 • داده های حجیم و ابهام زدایی متنی 
 • داده کاوی و متن کاوی 
 • انبارش داده و ETL با رویکرد متدلوژیک
 • مصورسازی و تحلیل داده ها
 • محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر ابزارهای برتر:  
 • اجرای پروژه تحلیل با سیستم هوش تجاری Microsoft Power BI 
 • اجرای پروژه داده کاوی با Microsoft Analysis Service
 • اجرای پروژه تحلیل با سیستم هوش تجاری Oracle BI  
 • محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر صنایع: 
 • کارگاه هوش تجاری در صنایع پولی و مالی (BI in Monetary & Financial) 
 • کارگاه هوش تجاری در صنعت انرژی (BI in Energy)
 • کارگاه هوش تجاری در صنعت مخابرات (BI in Telecommunication)
 • محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر تجربیات برتر تندیس بلوغ هوش تجاری: 
 • کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز آمادگی هوش تجاری (BI Readiness) 
 • کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز پیاده سازی هوش تجاری (BI Implementation) 
 • کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز بهره برداری هوش تجاری (BI Exploitation)
دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۸/۰۴
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۶/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین کنفرانس هوش تجاری ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 021-88980035
پست الکترونیک info@bi-conference.ir
آدرس دبیرخانه تهران، خیابان سهروردی شمالی، بعد از تقاطع شهید بهشتی، سمت چپ، کوچه شهید نیکو قدم، پلاک 8 (برج البرز)، طبقه دوم، واحد 8