سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش ملی زبان های خارجی

علوم انسانی / زبان انگلیسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • Teaching and Learning
 • Literature -Translation Studies
 • Linguistics (Applied)
 • Issues Related to Language Learning and Teaching
 • Issues Related to Literature
 • Issues Related to Translation
 • Presenting Solutions in order to develop Language
 • The Pathology on Language Teaching
 • Dialects of Language
 • Social Linguistics
 • Machine Translation
 • Semantics
 • Psychology of Language
 • Philosophy of Language
 • Corpus Linguistics
 • Second Language Research
 • Cross-cultural Issues in ELT
 • Interlanguage pragmatics
 • Intercultural Competence and ELT
 • Discourse Analysis and Language Teaching
 • Critical Discourse Analysis
 • Language Testing and Assessment
 • Translation Evaluation
 • Syllabus Design and Curriculum Development
 • Teaching English to Young Learners
 • English as an International Language
 • English as a Lingua Franca
 • CALL/MAA/CALT
 • Ethic in ELT
 • Future Directions in ELT
همایش ملی زبان های خارجی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۹/۲۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۸/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش ملی زبان های خارجی
همراه
تلفن دبیرخانه 4 - 0002 3659 (041)
پست الکترونیک Info@unpardis.com
آدرس دبیرخانه ایران / تبریز / آبرسان / خیابان فارابی / ساختمان 90 / موسسه پردیس ایرانیان