سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

پزشکی / پزشکی

 درباره همایش


 محورهای همایش

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بین المللی و جذب دانشجو، استاد و پژوهشگر بین المللی

اعتباربخشی برنامه های آموزشی بین المللی

ایجاد موسسات آموزشی بین المللی

اعتباربخشی موسسات آموزشی بین المللی

ایجاد شهرک های سلامت بین المللی

ایجاد مراکز، پژوهشکده ها و شهرک های تحقیقات بین المللی

ایجاد شبکه های علمی بین المللی

ایجاد شرکت های و دفاتر بین المللی آموزشی

ایجاد مجلات و انتشارات مشترک بین المللی

تألیف کتاب، گایدلاین و بیانیه های علمی بین المللی

ایجاد جوایز بین المللی

اجرای نمایشگاهها و همایش های بین المللی

صادرات مواد کمک آموزشی

همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۶/۱۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۱۶

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
همراه 09193120748
تلفن دبیرخانه 031-37923353
پست الکترونیک conf@yahoo.com
آدرس دبیرخانه تالار نفیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان