سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران

علوم پایه / زمین شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 نقش گسل‌های پنهان در ارزیابی مخاطرات لرزه‌زمین‌ساختی

ریخت‌زمین‌ساخت و نوزمین‌ساخت، زمین‌ساخت تجربی

 ماگماتیسم و تکتونیک

 تحلیل دگرریختی در پهنه‌های کزمین‌ساخت کاربردی

چهارمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۰۹/۲۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۷/۱۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 056-32202301 داخلی:590
پست الکترونیک Tectonics@birjand.ac.ir
آدرس دبیرخانه خراسان جنوبی-بیرجند-دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم-گروه زمین شناسی