سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه گردشگری

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

اقتصاد، مدیریت و گردشگری پایدار

جغرافیا، محیط زیست و گردشگری پاک

رسانه، ارتباطات و گردشگری مجازی

مهندسی عمران مهندسی عمران آب

مهندسی رودخانه

مهندسی آب و فاضلاب

محیط زیست در مهندسی آب

گردشگری در مهندسی آب

سد ها، سازه ها و ماشین های هیدرولیکی

هیدرولوژی و تغییرات اقلیم

مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي

مهندسی معماری و توسعه پایدار

مهندسی حمل و نقل و زیرساختهای شهری

مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار

مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری

منظر شهري پايدار و توسعه پایدار

جامعه شناسی گردشگری  

روانشناسی سلامت

مدیریت بحران

گردشگری و توسعه پایدار  

علوم پزشکی و گردشکری سلامت

کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه گردشگری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۲/۱۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۰۷

 اطلاعات تماس

وب سایت کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه گردشگری
همراه 09032558524
تلفن دبیرخانه 02156615008
پست الکترونیک info@catd.ir
آدرس دبیرخانه برج میلاد