سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه

مهندسی / مهندسی کامپیوتر

 درباره همایش

---


 محورهای همایش


محورهای کنفرانس:

 

الف :یافته های نوین علوم مهندسی

 

1. مهندسی کامپیوتر 

 

2. مهندسی بـرق 

 

3. مهندسی مکانیک 

 

4. مهندسی عمـران 

 

5. مهندسی کشاورزی 

 

6. مهندسی معمـاری 

 

7. مهندسی هوافضـا 

 

8. مهندسی متالـوژی 

 

9. مهندسی پزشکی 

 

10. مهندسی معــدن 

 

ب : یافته های نوین علوم کاربردی

 

1. جغرافیا و برنامه ریزی

 

2. علوم زیسـتی 

 

3. زمین شنـاسی 

 

4. علوم کشاورزی

 

5. آمار  و ریاضی

 

6. فیزیک کاربردی

 

7. شیمی کاربردی

 

8. بیوتکنولوژی 

 

9. علوم بهداشتی

 

10. محیط زیست

 

پ : یافته های نوین علوم انسانی

 

1. روانشنــاسی 

 

2. علوم اجتماعی 

 

3. علـوم تربیـتی 

 

4. باستان شناسی 

 

5. مـدیـریـت 

 

6. آموزش زبـان 

 

7. فلسفــه 

 

8. اقتـصــاد 

 

9. پژوهش درهنر 

 

10. علوم ورزشی

 

ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت

 

1. راهکارهای پیشرفت علمی در کشور

 

2. راههای تحقق توسعه علم و فناوری

 

3. پیش فرض های پیشرفت علمی کشور

 

4. اهمیت علم و فناوری در جهان

 

5. تبیین نمای کلی پیشرفت

6. الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۱۱/۰۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۱۱/۰۸

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه
همراه 09192489487
تلفن دبیرخانه 77210356
پست الکترونیک info@DSconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران