سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

مدیریت / مدیریت اجرائی

 درباره همایش


 محورهای همایش

افق های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
افق های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
افق های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
افق های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
افق های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
افق های نوین در حوزه طبیعت و گردشگری
افق های نوین در حوزه تاریخ  و تمدن
افق های نوین در حوزه علوم اقتصادی
افق های نوین در حوزه علوم مدیریت
افق های نوین در حوزه علوم حسابداری
افق های نوین در حوزه علوم تربیتی 
افق های نوین در حوزه روانشناسی
افق های نوین در حوزه فرهنگ و هنر

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۸/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۸/۰۹

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
همراه
تلفن دبیرخانه 77211834 -021
پست الکترونیک info@dhconf.ir
آدرس دبیرخانه .