سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

نخستین همایش الزامات ، چالشها و راهبردهای معماری و شهرسازی سکونتگاههای کوهستانی

مهندسی / مهندسی معماری

 درباره همایش

اولین روز همایش و ارائه مقالات برگزیده مورخه پنجشنبه ۲۷ آبان ماه 1395 دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و نیز کارگاه های آموزشی در تاریخ جمعه ۲۸ آبان در شهر اورامان تخت استان کردستان برگزار خواهد شد


 محورهای همایش

آسیب شناسی آموزش معماری در ایران ( گذار از سنت به مدرنیته، لزوم بازآفرینی الگوهای بومی و سنتی) با تأکید بر سکونت گاه های کوهستانی

طرح های توسعه شهری، الزامات، چالشها و رویکردهای اصلاحی با تأکید بر سکونتگاه های کوهستانی

چالش ها و الزامات طراحی شهری و روستایی و تداوم و پایداری منظر تاریخی فرهنگی سکونتگاه های کوهستانی با محوریت اورامانات

عرضه زمین و تأمین مسکن در سکونت گاه های کوهستانی

الگوهای طراحی معماری در سکونتگاه های کوهستانی

نخستین همایش الزامات ، چالشها و راهبردهای معماری و شهرسازی سکونتگاههای کوهستانی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۰۸/۲۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۶/۱۰
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت نخستین همایش الزامات ، چالشها و راهبردهای معماری و شهرسازی سکونتگاههای کوهستانی
همراه
تلفن دبیرخانه 08733770318
پست الکترونیک Mountainous_Settlements@yahoo.com
آدرس دبیرخانه سنندج - شهرک بهاران فاز 17/1 - دانشگاه پیام نور مرکز سنندج