سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

-

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۱۰/۲۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۲۴

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
همراه 09032434555
تلفن دبیرخانه 02177493827
پست الکترونیک info@mpconf.ir
آدرس دبیرخانه -