سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 درباره همایش

پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی

پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی

پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش

پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی

پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی

پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی

پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی

پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی

پژوهش های نوین در حوزه مدیریت

پژوهش های نوین در حوزه تاریخ 


 محورهای همایش


  1. پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
  2. پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
  3. پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
  4. پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
  5. پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
  6. پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی
  7. پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
  8. پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی
  9. پژوهش های نوین در حوزه مدیریت
  10. پژوهش های نوین در حوزه تاریخ
چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۹/۰۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۰۶

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
همراه 09192489487
تلفن دبیرخانه 77210356
پست الکترونیک info@shconf.ir
آدرس دبیرخانه -