سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 درباره همایش


 محورهای همایش

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
The 3rd  International Conference of the Humanities and Social Studies

www.csconf.ir

توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
الهیات و معارف اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
زبان و ادبیات فارسی
آموزش و پرورش
مشاور و راهنمایی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
علوم سیاسی
فقه و حقوق

توانمند سازی جامعه در حوزه مطالعات اجتماعی:
جامعه شناسی مسائل اجتماعی
برنامه ريزی رفاه اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
پژوهش علوم اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی
روانشناسی اجتماعی
ازدواج و خانواده
مطالعات جوانان
جمعیت شناسی
علوم تربیتی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۹/۱۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۱۹
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۱۹

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
همراه 09030000000
تلفن دبیرخانه 02177890929
پست الکترونیک info@csconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران