سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنگره ملی زنان موفق ایرانی

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • شناسایی موانع پیش روی نقش آفرینی مدیریتی بانوان در دستگاه اجرایی
 • بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در عدم حضور بانوان کشور در بخش های مدیریتی
 • شناسایی راهکارهای جهت افزایش حضور بانوان در بخش های مدیریتی
 • شناسایی فرصت و تهدیدها در عرصه حضور بانوان در بخش های مدیریتی
 • عدالت جنسیتی در توازن زندگی و کار
 • بررسی شرایط جهت توسعه حضور زنان مدیر، نخبه و فرهیخته
 • بررسی شرایط تسهیل مسیر جهت حضور فعال زنان در جامعه
 • فراهم سازی بستر رشد استعدادهای بانوان در حوزه های مختلف
 • شناسایی بانوان مجرب و متعهد جهت بر عهده گرفتن مدیریت کلان کشور
 • بررسی نقشه راه هدفمند در حوزه زنان
 • بررسی راهکارهای تبدیل تهدیدها به فرصت ها در حوزه زنان
 • بررسی تاثیر جایگاه خانواده در موفقیت بانوان
 • مهارت تعامل با عصر جدید و مدیریت فناوری
 • بررسی توانمندی بانوان ایرانی در عرصه مدیریت
 • بررسی جایگاه جهانی مدیریت زنان در کشورهای جهان اسلام
کنگره ملی زنان موفق ایرانی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۰/۲۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۰/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت کنگره ملی زنان موفق ایرانی
همراه
تلفن دبیرخانه 02133699093-4
پست الکترونیک info.pconf@gmail.com
آدرس دبیرخانه