سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

مهندسی / مهندسی شهرسازی

 درباره همایش

<p>&lt;p&gt;-&lt;/p&gt;</p>


 محورهای همایش

محورهای برنامه ریزی

محورهای شهرسازی

محور های معماری

محورهایی جغرافیای

سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۹/۲۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۲۵

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
همراه 09192489487
تلفن دبیرخانه 77210356
پست الکترونیک info@BGconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران