سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

علوم انسانی / روانشناسی

 درباره همایش

-


 محورهای همایش

آموزش و پرورش

تعلیم تربیت

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزیی آموزشی

مدیریت

رفتار شهروندی

آموزش و بهسازی

چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۹/۲۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۷/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۲۵

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
همراه 09192489487
تلفن دبیرخانه 77211962
پست الکترونیک info@CTconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران