سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی
The 3rd International Conference of the Humanities and Educational Studies

www.ipconf.ir

توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
علوم تربیتی و مطالعات رفتاری
روانشناسی و مطالعات خانواده
مطالعات اجتماعی و فرهنگی
حسابداری وعلوم اقتصادی
الهیات و معارف اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی
 مدیریت و منابع انسانی
زبان شناسی و آموزش
 حقوق و علوم سیاسی
زبان و ادبیات فارسی

 
توانمندسازی جامعه در حوزه مطالعات تربیتی:
مشاور ه و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
مدیریت ، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
مشاوره مدرسه و برنامه ریزی درسی
اخلاق اسلامی و تعلیم و تربیت اسلامی
آموزش عالی و بهسازی منابع انسانی
روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی ازدواج و خانواده
روان شناسی و مشاوره
فلسفه تعلیم و تربیت
آموزش الكترونيك

 سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۱۰/۱۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۸/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۲۱

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی
همراه 09010000000
تلفن دبیرخانه 021.77890929
پست الکترونیک info@ipconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران