سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

علوم انسانی / سایر

 درباره همایش


 محورهای همایش

محورهای همایش:

1- الهیات ، معارف اسلامی و توسعه پایدار

2- حقوق ، علوم سیاسی و توسعه پایدار

3- جغرافیا و برنامه ریزی وتوسعه پایدار

4- زبان شناسی ، آموزش وتوسعه پایدار 

5-  مطالعات فرهنگی وتوسعه پایدار

6- علوم اقتصادی وتوسعه پایدار 

7- علوم تربیتی و توسعه پایدار  

8- روانشناسی و توسعه پایدار

9- مدیریت و توسعه پایدار

10- تاریخ و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۲/۱۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۷/۱۰
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۱۲

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
همراه 09030000000
تلفن دبیرخانه 02177891787
پست الکترونیک jahaneslam118@gmail.com
آدرس دبیرخانه تهران