سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش ملی تحول آفرینی در آموزش و پرورش با محوریت سند تحول بنیادین

علوم انسانی / کارآفرینی

 درباره همایش


 محورهای همایش

ساحت های تربیتی یادگیرندگان-اعتقادی،عبادی و اخلاقی

ساحت های تربیتی یادگیرندگان-فرهنگی،اجتماعی و سیاسی

ساحت های تربیتی یادگیرندگان-زیستی وبدنی وروان شناختی

ساحت های تربیتی یادگیرندگان-زیبایی شناختی وهنری

ساحت های تربیتی یادگیرندگان-اقتصادی،حرفه ای وکارآفرینی

ساحت های تربیتی یادگیرندگان-علمی وفناوری

الگوهای نظری زیر نظام های اصلی-راهبری و مدیریت

الگوهای نظری زیر نظام های اصلی-برنامه درسی

الگوهای نظری زیر نظام های اصلی-معلم ومنابع انسانی

الگوهای نظری زیر نظام های اصلی-منابع مالی

الگوهای نظری زیر نظام های اصلی-فضا وتجهیزات

الگوهای نظری زیر نظام های اصلی-پژوهش وارزشیابی

محورهای آزاد-اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در آموزش و پرورش

محورهای آزاد-شناسایی و هدایت استعداد های برتر (طرح شهاب)

محورهای آزاد-موفقیت ها و کاستی های اجرای نظام جدید در دوره آموزش عمومی

محورهای آزاد-جایگاه استان ها در زیر نظام های تحول بنیادین

محورهای آزاد-نقش استان ها در برقراری عدالت آموزشی و چگونگی تحقق آن

محورهای آزاد-تنوع بخشی به محیط های یادگیری

محورهای آزاد-توسعه متوازن رشته های تحصیلی در استان ها

محورهای آزاد-وظایف استان ها در برنامه درسی ملی و راهکارهای عملی آن

محورهای آزاد-وضعیت نیروی انسانی و چشم انداز آن در سال های آتی

همایش ملی تحول آفرینی در آموزش و پرورش با محوریت سند تحول بنیادین

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۰۹/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۱/۲۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش ملی تحول آفرینی در آموزش و پرورش با محوریت سند تحول بنیادین
همراه
تلفن دبیرخانه 04533521485
پست الکترونیک transformconf@medu.ir
آدرس دبیرخانه اردبیل-خیابان شهید باکری-اداره کل آموزش و پرورش استان-معاونت پژوهش،برنامه ریزی و نیروی انسانی-گروه تحقیق و پژوهش-کد پستی 5619833467