سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

علوم انسانی / حسابداری

 درباره همایش


 محورهای همایش

کلی بخش مدیریت:
مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
رهبری و رفتار سازمانی
مدیریت تولید، فرایند و عملیات
مدیریت راهبردی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک و رقابت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت مالی
مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازار
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهییادگیری
مدیریت عمومی
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت
کلی بخش حسابداری:
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
روش های تأمین مالی در سازمانها
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
کاربرد اینترنت در حسابداری
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش

پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۱۲/۲۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۰۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۱۲/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 08138253513
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه همدان خیابان بوعلی سینا برج اداری آرین طبقه 7 دبیرخانه وستاد مرکزی همایش