سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

1-کشاورزی و توسعه پایدار - اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار - تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی - فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی - ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک - علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) - ميوه هاي مناطق معتدله - هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) - مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي - اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار - به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي - ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي - ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی - نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها - نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی - نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار - نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار 2- منابع طبیعی و توسعه پایدار - مباحث نوین در منابع طبیعی - تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی - استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی - روشهای پالایش در منابع طبیعی - ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی 3- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک - آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری - مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی - حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک - کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب - مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک - نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار - تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه - روشهای مصرف کود در خاک - هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی - اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی - پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها 4- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات - محصولات تراریخته - بانک ژن و ذخایر ژنتیکی - زراعت و اصلاح نباتات - روشهای جدید به نژادی در گیاهان - بیوتکنولوژی ، کشت بافت 5- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی - صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي - سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال - بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن - بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی - مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی - الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها 6- علوم صنایع غذایی - مباحث نوین در علوم صنایع غذایی - علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی - بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی - بهداشت غذایی و مسمویت غذایی - فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی - میکروب شناسی مواد غذایی 7- علوم دامی و دامپزشکی - کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار - تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور - کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور - مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور - نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی - روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی - فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور - نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی - دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی) - بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی - کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام - جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور 8- علوم شیلات و آبزیان - کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان - نقش آبزی پروری در توسعه پایدار - تکثیر و پرورش آبزیان - بهداشت و بیماری های آبزیان - صید و بهره برداری 9- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی - کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی - ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی - تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی - بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی - کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی - گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی - روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی - هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی - الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت - مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر - سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی - به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی - مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی - کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار 10- علوم زراعت - تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت - کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت - مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی - تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت - زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم - روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی - فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت 11- علوم جنگل و مرتع - علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع - روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع - جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل - مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل - سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی - کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع - جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل - نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل - پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل - اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل - آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع - اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع - مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی - کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام - محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری - مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع -مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ 12- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی - کاربرد نانو در علوم کشاورزی - کاربرد نانو در علوم محیط زیست - نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان - کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی - نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی - نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی - نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی - کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی 13- بیابان و بیابان زدایی - ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی - بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها - اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان - کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی - بیابانزایی و توسعه پایدار - خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی 14- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت - زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی - آتش سوزی در جنگل ها و مراتع - خشکسالی و تغییرات اقلیمی - طوفان ، صاعقه و ریزگرد - کاربرد فناوري‌هاي نوين در مدیریت سوانح طبیعی - نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار - اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت - حیات وحش و استفاده چند منظوره 15- مدیریت انرژی و توسعه پایدار - انرژي هاي تجديد پذير (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... ) - انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... ) - مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف - محيط زيست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد - آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی - نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست - سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي - فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی - سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی - روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن - نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار - راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن - تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي - شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران - بومي سازي فن آوري استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد 16- پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست - نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار - آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد - نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور - نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي - نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنیت زیستی - نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي - کاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست 17- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی - نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم - تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب - اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی - تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت - اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی - پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم - اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات - توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم - قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم 18- زیست بوم پایدار و توسعه - محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار - پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی - حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار - ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها - شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی - مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار - صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست 19- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار - مديريت، برنامه ریزی و آموزش محيط زيست - روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی - استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست - آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی - مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین - اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست - تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مدیریت پسماند و بازیافت - کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار - مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS ) 20- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار - تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده - مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی - جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری) - مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار - زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی - مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار) - روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی 21- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت) - پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک - ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا - شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی - پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) - شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی - استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار - ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن - مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا 22- محیط زیست ،آب و فاضلاب - انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن - مهندسی آب و فاضلاب - فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب - تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی - خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر - مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی - اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی - استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده - مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب - روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی 23- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری - اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست - فضای سبز و محیط زیست شهری - شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن - اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها - مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها - ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن - کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست - اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک - توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها - اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها - ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری - طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست - نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي - اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري 24- توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار - گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی - گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری - گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی - مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری - استانداردسازی خدمات گردشگری - زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته - گردشگری به عنوان صنعت جایگزین - نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری - گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری - رویکردهای نوین در صنعت گردشگری - فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری - اکوتوریسم و گردشگری معاصر - گردشگری و انرژی های نو و پایدار - آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران - ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری - موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری - نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور - گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست - مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری - گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی - گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی - گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت - گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی - استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري - تغييرات آب و هوايي و گردشگري - گردشگري مذهبي ، فرهنگی - گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار - گردشگري الکترونيک ، گردشگري و جهاني شدن - گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري - گردشگری وموسیقی های محلی - نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري - آموزش و تورگردانی گردشگري - گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۰۹/۲۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۲۵

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
همراه 09142959557
تلفن دبیرخانه 04533751049
پست الکترونیک info@iaet2016.ir
آدرس دبیرخانه اردبیل، کارشناسان، میدان فرهنگ، به طرف شهرک اداری، خیابان طراوت، ساختمان اداری خدماتی یلدا، طبقه اول، واحد 2