سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

محور های کنفرانس: مدیریت و مهندسی تالابها

- اثرات خشک شدن تالاب ها

- کارکرد اکولوژیکی تالابها

- کارکرد اقتصادی تالابها -

نقش تالابها در حذف آلاینده ها

- اثرات اجتماعی تالابها

- نقش تالابها در ترسیب کربن اتمسفری تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب

- سیستم های نوین تصفیه فاضلاب

- استفاده از لجن فاضلاب در تولید محصولات کشاورزی

- تصفیه زه آب های کشاورزی

- حذف مواد سمی و فلزات سنگین از پساب و لجن فاضلاب های شهری و صنعتی

- بازیافت پساب و استفاده مجدد از آب های نامتعارف آلودگی آب

- انواع آلاینده های آب

- آلودگی آبهای سطحی

- آلودگی آبهای زیرزمینی

- آلودگی آبهای آزاد

- آلودگی های نفتی دریاها آلودگی خاک

- استفاده از روش های نوین جهت پالایش خاک های آلوده

- روشهای شناسایی و پالایش آلاینده های خاک

- احیای توان بیولوژیک خاک

- حفاظت از خاک مدیریت و مهندسی پسماند

- مدیریت کاهش، بازیافت، بازیابی و دفع پسماند های صنعتی

- مدیریت دفع پسماند های بیمارستانی

- مدیریت کاهش، بازیافت، بازیابی و دفع پسماند های شهری

- مدیریت دفع پسماندهای هسته ای

- سیستم های نوین بازیافت و بازیابی زباله های شهری نانوتکنولوژی و محیط زیست

-استفاده از سیستم های نانو در تصفیه آب و فاضلاب

- روش های نوین شیرین سازی آب

- روش های موثر و نوین تصفیه آب و فاضلاب

- به کارگیری نانو تکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی کشاورزی پایدار

- روش های نوین آبیاری کشاوزی - مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

- تولید محصولات ارگانیک

- کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی آلودگی هوا و صدا

- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی - مدل سازی انتشار آلودگی هوا

- ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا

- ابعاد بهداشتی و روان شناختی تاثیرات آلودگی هوا

- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

- فن آوری های نوین کاهش و حذف کارهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنای ارزیابی محیط زیست

- ارزیابی اثرات زیست محیطی

- اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست - کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در محیط زیست

- اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی

- محیط زیست و توسعه پایدار

- محیط زیست و آمایش سرزمین

- اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی تنوع زیستی

- تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار

- مدیریت بوم سازگان های طبیعی مدیریت محیط زیست

- مدیریت منابع آب

- مدیریت بهینه انرژی های پاک و روش های سازگار محیط زیست

- محیط زیست و خدمات شهری

- محیط زیست و انرژی پاک

- انرژی های سبز، انرژی های نو

- محیط زیست و انرژی پاک ایران

- راهکار های عملی آموزشی وارتقا فرهنگ محیط زیست

- حقوق محیط زیست - اقتصاد محیط زیست

سومین  کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۱/۱۴
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۱۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
همراه 09142959557
تلفن دبیرخانه 04533751049
پست الکترونیک info@nacu.ir
آدرس دبیرخانه اردبیل، کارشناسان، میدان فرهنگ، به طرف شهرک اداری، خیابان طراوت، ساختمان اداری خدماتی یلدا، طبقه اول، واحد 2