سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتی

علوم انسانی / اقتصاد

 درباره همایش


 محورهای همایش

محورهای همایش : 
مديريت دولتي و سازمان هاي عمومي:
مديريت منابع انساني
تحول سازماني
مديريت استراتژيک
مديريت منابع انساني
خط مشي گذاري
مديريت دولتي نوين
رفتار سازماني
مديريت تطبيقي و توسعه
دولت الکترونيک
مديريت آموزشي
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي
مديريت بازرگاني و بازاريابي:
رفتار مصرف کننده
برند سازي
بازاريابي صنعتي
بازاريابي رابطه مند
بازاريابي و شبکه هاي اجتماعي
بازاريابي در فضاي مجازي
بازاريابي عصبي
مديريت ارتباط با مشتري
بازاريابي بين المللي و صادرات
تجارت جهاني
مديريت فروش
مديريت مذاکره
مديريت استراتژيک
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت بازرگاني و بازاريابي
مديريت صنعتي و سيستم:
رويکردهاي هيوريستيک و متاهيوريستيک در مديريت و مهندسي صنايع
مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
داده کاوي و کشف دانش
مديريت زنجيره تامين
مديريت توليد و عمليات
توليد بدون کارخانه
شبيه سازي عامل بنيان
پويائي شناسي سيستم ( System Dynemics)
طرح ريزي واحد هاي صنعتي
مديريت کارخانه
تئوري هاي تصميم گيري
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت صنعتي
کارآفريني:
کارآفريني فردي
کارآفريني سازماني
کارآفريني اجتماعي
کسب و کار جديد
کارآفريني فناورانه و کارآفريني
هدايت و رهبري در کارآفريني
راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها
موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين
کارآفريني اسلامي
و ساير موضوعات مرتبط با کارآفريني
مديريت مالي و حسابداري:
چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي
رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي
مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان
بازاريابي مالي
اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي
مهندسي مالي
حسابداري دولتي و صنعتي
بازارهاي پولي و مالي
مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي و حسابداري
اقتصاد،اقتصاد مقاومتي:
مديريت اقتصاد
اقتصاد بازرگاني
اقتصاد عمومي و دولتي
اقتصاد منابع
رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني
اقتصاد جهاني
اقتصادمقاومتی و تحقق جهاد اقتصادی 
مردمی سازی اقتصاد
اقتصاد مقاومتی و تحریم ها
اقتصاد مقاومتی و تولیدملی
اقتصاد مقاومتی و اشتغال زائی
اقتصاد مقاومتی و تقویت صادرات 
اقتصاد مقاومتی و مقابله یا اقتصاد سیاه 
نقش مردم در اقتصاد مقاومتی
اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی 
کارافرینی از منظر اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد مقاومتی وتحقق اقتصاد دانش بنیان 
توریسم از منظر اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین 
اقتصاد و خانوار از منظر اقتصاد مقاومتی
و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد
محور ویژه :
اقتصاد مقاومتی ،تولیدو اشتغال

اولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۱۲/۲۴
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۰۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۱۲/۰۳

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتی
همراه
تلفن دبیرخانه 05152220966
پست الکترونیک info@rmce.ir
آدرس دبیرخانه مشهد-چهارراه لشگر- امام خمینی 40- دانشگاه پیام نور خراسان رضوی_دبیرخانه دائمی کنفرانس مدیریت