سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (ُSWAT) در مدیریت منابع آب کشور

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • مدلسازی مدیریت حوضه آبریز
  • کاربردهای ارزیابی تغییر اقلیم
  • تحلیل عدم قطعیت و کالیبره مدل
  • مدلسازی کیفی حوضه آبریز
  • توسعه پایگاه داده و کاربرد GIS
  • کنترل فرسایش و رسوب
  • مدیریت محیط زیستی
کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (ُSWAT) در مدیریت منابع آب کشور

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۲/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۱۰/۰۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (ُSWAT) در مدیریت منابع آب کشور
همراه
تلفن دبیرخانه 33912742-031
پست الکترونیک iranswat@of.iut.ac.ir
آدرس دبیرخانه دبیرخانه: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان. پژوهشکده آب و فاضلاب