سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 درباره همایش


 محورهای همایش

• علوم انسانی
• علوم اجتماعی و فرهنگی
• علوم تربیتی و رفتاری
• علوم دینی و اسلامی
• الهیات و معارف اسلامی
• اخلاق
• مدیریت و حسابداری و اقتصاد 
• مشاوره و آموزش و پرورش، 
• روانشناسی
• هنر و معماری
• زبان و ادبیات فارسی
• حقوق و علوم سیاسی
• تاریخ و فسلفه و جغرافیا
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۳/۱۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۱۰/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۳/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
همراه 09014942277
تلفن دبیرخانه 09014942277
پست الکترونیک info@research2018.ir
آدرس دبیرخانه کرج