سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

علوم انسانی / روانشناسی

 درباره همایش

-

 محورهای همایش

محورهای کنفرانس: الف- نوآوری و تحقیق در علوم انسانی 1. نوآوری و تحقیق در حوزه الهیات و معارف اسلامی 2. نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی 3. نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش 4. نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی 5. نوآوری و تحقیق در حوزه مطالعات اجتماعی 6. نوآوری و تحقیق در حوزه علوم اقتصادی 7. نوآوری و تحقیق در حوزه علوم تربیتی 8. نوآوری و تحقیق در حوزه روانشناسی 9. نوآوری و تحقیق در حوزه مدیریت 10. نوآوری و تحقیق در حوزه تاریخ 11. مباحث مرتبط با علوم انسانی ب- نوآوری و تحقیق مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1. توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها 2. راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی 3. جامعه شناسی مسائل فرهنگی ایران 4. مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه 5. سازگاری اجتماعی و فرهنگی 6. اخلاق و فرهنگ در پژوهش 7. فرهنگ ازدواج و خانواده 8. مطالعات زنان و خانواده 9. زیست اخلاق اسلامی 10. کتاب و فرهنگ توسعه 11. دیگرمباحث مرتبط
 اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۰/۲۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۰/۰۵

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
همراه 09120000000
تلفن دبیرخانه 77230678
پست الکترونیک info@adconf.ir
آدرس دبیرخانه -