سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری

مهندسی / مهندسی منابع طبیعی

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • ایزوتوپ های پایدار
  • درخت و اقلیم شناسی
  • اقلیم و حوزه های پایدار
  • درخت و آتش سوزی
  • اقلیم و آناتومی چوب
  • اقلیم و فیزیولوژی درخت
  • تعیین سن درخت و دیرینه شناسی
  • اقلیم و اکولوژی درخت
  • سایر جنبه های مرتبط(زیست محیطی،مناطق ساحلی،تنوع زیستی، بهداشت، ابعاد انسانی و اجتماعی و اقتصادی)
  • مدیریت جنگل، علوم مرتع، صنایع چوپ و کاغذ
 تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۳/۲۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
همراه
تلفن دبیرخانه 01133885515
پست الکترونیک cerihyrcani@gmail.com
آدرس دبیرخانه ساري – کیلومتر 10 جاده نکا- دانشکده منابع طبیعی ساری