سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

مدیریت / مدیریت اجرائی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • نقد و واکاوی عملکرد و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمانها و نهادهای دولتی
 • نقد و واکاوی میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد مدیریت شهری
 • نقد و واکاوی خطاهای هاله ای و دوره ای مدیریت
 • نقد و بررسی عملکرد مدیریت در حوزه ایران گردی و جهانگردی
 • نقد و واکاوی عملکرد مدیریت راهبردی در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی
 • نقد و واکاوی مدیریت موسسات پولی و مالی
 • واکاوی مدیریت عمومی
 • نقد و واکاوی مدیریت بازرگانی
 • نقد عملکرد مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
 • واکاوی مدیریت تولید ، فرایند و عملیات
 • نقد و واکاوی عملکرد سازمانها و شرکت ها در تحقق توسعه اقتصادی ،تولید و مدیریت مالی
 • نقد و واکاوی مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
 • واکاوی تخمین موفقیت در اهداف استراتژیک - مدیریت استراتژیک
 • نقد عملکرد مدیریت صنایع و معادن
 • نقد و عملکرد در حوزه باغات و کشاورزی
 • مدیریت دولتی
 • حسابداری
 • انتی مارکتینگ
چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۵/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۵/۱۴

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
همراه
تلفن دبیرخانه 5132235669- 09153211167- 09151104461-
پست الکترونیک info@iccam.ir
آدرس دبیرخانه مشهد - چمران 9 پلاک 5