سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

پزشکی / پزشکی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • Acute coronary syndrome (ACS)
 • ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI)
 • Multi vessel PCI
 • Calcified and Hard Lesion
 • Peripheral Intervention (Iliofemoral and BTK)
 • Carotid and Intracranial Intervention
 • Endovascular aneurysm repair (EVAR) and thoracic endovascular aortic/aneurysm repair (TEVAR)
 • Left Main Percutaneous Coronary Intervention (LM PCI)
 • Bifurcation lesion
 • Chronic Total Occlusion (CTO) Lesion
 • Congenital heart disease (ASD,CoA,PDA)
 • Complication During Interventional Procedures
سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۱/۲۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۱۲/۰۸
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۱۲/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی
همراه
تلفن دبیرخانه 07136281561-07136122235
پست الکترونیک congress.cardiovascular@gmail.com
آدرس دبیرخانه شیراز،خیابان خلیلی،برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم،مرکز تحقیقات قلب و عروق