سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • انعقاد و لخته سازی
 • فرآیندهای هوازی و بی هوازی
 • رسوب دهی شیمیایی
 • شناور سازی با هوای محلول
 • فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
 • فرآیندهای استریل سازی و ضد عفونی آب، خاک و هوا (کلرزنی، اشعه مافوق بنفش، اوزون)
 • فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
 • رسوب زدایی
 • نمک زدایی
 • زیست پالایی و زیست فیلتر ها
 • تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
 • تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندو پساب
 • تولید محصولات با ارزش از انواع پسماند
 • استخراج مواد با ارزش از پسماند
 • فرآیند امحاء پسماند جامد و خطرناک
 • فرایندهای نوین در پالایش محیط زیست
 • نانوتکنولوژی در پالایش محیط زیست
 • شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
 • مدل سازی و شبیه سازی
 • سایر فرآیندهای مرتبط
کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۴/۱۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۳/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک
همراه
تلفن دبیرخانه 40-44787720-021 داخلی 1185
پست الکترونیک twas@ccerci.ac.ir
آدرس دبیرخانه تهران، کیلومتر 17 بزرگراه تهران-کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران کدپستی