سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین کنفرانس کاتالیست ایران

مهندسی / مهندسی شیمی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • کاتالیست های همگن و ناهمگن
 • نانو کاتالیست
 • بیو کاتالیست
 • فوتو کاتالیست و نیمه هادی ها
 • الکترو کاتالیست و پیل های سوختی
 • آنزیم های مصنوعی و کاتالیست های آنزیمی
 • نانوکامپوزیت ها و نانوسرامیک ها
 • کربن های فعال و بیوچار
 • کاتالیست های مایع یونی
 • کاتالیست صنعتی
 • زئولیت و کاتالیست های طبیعی
 • حفاظت از محیط زیست
 • بررسی نظری کاتالیست ها
 • کاتالیست های نامتقارن
 • کاربرد کاتالیستی هیدروژل ها
 • کاتالیست در صنعت غذا و دارو
 • کاتالیست در صنایع رنگ و پلیمر
 • کاتالیست در تبدیل کربن دی اکسید
 • کاتالیست در تصفیه آب و فاضلاب
 • کاتالیست در کشاورزی و علف کش ها
 • کاتالیست در فتوشیمی
 • کاتالیست در انرژی های پاک و تجدید پذیر
 • کاتالیست در صنایع شیمیایی و گیاهان دارویی
 • کاتالیست در صنایع مواد و متالوژی
 • کاتالیست در مهندسی شیمی و مکانیک
 • کاتالیست در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • کاتالیست در صنعت راه و ساختمان
 • کاتالیست در تصفیه هوا
 • کاتالیست در صنعت خودرو
 • و سایر زمینه های مرتبط با کاتالیست
اولین کنفرانس کاتالیست ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۶/۱۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۱/۰۸
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۳/۲۵

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین کنفرانس کاتالیست ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 33054254-024
پست الکترونیک icc1@znu.ac.ir
آدرس دبیرخانه زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، دبیرخانه اولین کنفرانس کاتالیست ایران