سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • مدل سازی سیستم های هیدروکربوری
 • شیل های نفتی ، گازی و زغالسنگ ها
 • رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی
 • محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی
 • مطالعات ژئوشیمی رسوبی
 • تکتونیک و رسوبگذاری
 • ایکنولوژی و محیط دیرینه
 • نهشته های کواترنری و آبخوان ها
 • رسوبات و فرآیندهای زیست محیطی
 • ژئوتوریسم در ارتباط با پدیده های رسوبی
 • کانسارهای رسوبی
چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۸/۰۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۱/۰۸
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۷/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری
همراه
تلفن دبیرخانه 33054076-024 و 33054497-024
پست الکترونیک ssi@ferdowsi.um.ac.ir
آدرس دبیرخانه زنجان- دانشگاه زنجان- گروه زمین شناسی