سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش ملی تولید ملی و اشتغال پایدار: چالشها و راهکارها، اردیبهشت ۹۷

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • تولید
 • اشتغال
 • اقتصاد مقاومتی
 • بازار کار
 • تئوری بازی و اشتغال
 • بیکاری
 • رکود و برون رفت از آن
 • اقتصاد کلان و تولید و اشتغال
 • رشد اقتصاد
 • توسعه
 • اقتصاد خرد و تولید و اشتغال
 • موانع نهادی اشتغال و تولید
 • اقتصاد اسلامی و تولید و اشتغال
 • قانون کار و اشتغال
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد سیاسی تولید و اشتغال
 • مدلسازی اقتصادی بازار کار
همایش ملی تولید ملی و اشتغال پایدار: چالشها و راهکارها، اردیبهشت ۹۷

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش ملی تولید ملی و اشتغال پایدار: چالشها و راهکارها، اردیبهشت ۹۷
همراه
تلفن دبیرخانه 42468320-066
پست الکترونیک research@abru.ac.ir
آدرس دبیرخانه بروجرد - دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)