سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و باستان شناسی

علوم انسانی / گردشگری

 درباره همایش


 محورهای همایش

1. گردشگري، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت

 

2.گردشگری فرهنگی، هنر و میراث فرهنگی

 

3.گردشگری و اقتصاد

 

4.گردشگری، جغرافیا و محیط زیست

 

5.گردشگری و ارتباطات

 

محورهای جغرافیا

 

جغرافیای سیاسی

 

اقلیم

 

ژئومورفولوژی

 

و...

همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و باستان شناسی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۰/۲۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۲/۲۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۰/۰۵

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و باستان شناسی
همراه
تلفن دبیرخانه 021-36621318 - 021-36621319
پست الکترونیک conf.ntpco@gmail.com
آدرس دبیرخانه تهران- مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس