سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

۱- پایش و ارزیابی متغیرهای محیطی با تکیه بر فرایندهای سیل، فرسایش و رسوب و خشکسالی

(کاربرد انواع فنون پایش متغیرها و مدل‌های شبیه‌سازی و ارزیابی پدیده­‌ها)

۲- پایش و ارزیابی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و مشارکت‌های مردمی در آبخیزداری

(کاربرد انواع روش­های آماری و فنون تصمیم­گیری چند­معیاره در پایش متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و عوامل موثر در مشارکت مردمی با تاکید بر پرسشنامه­های خبرگان و مردمی)

۳-جایگاه مشارکت‌های مردمی در مدیریت حوزه‌های آبخیز

(بررسی جایگاه مشارکت مردمی در مدیریت جامع آبخیز و اولویت­‌بندی عوامل موثر در تحقق آن با تاکید بر پرسشنامه‌­های خبرگان و مردمی)

۴- استفاده از فن‌آوریهای نوین و مدل‌های تصمیم‌گیری در مدیریت آبخیز

(کاربرد انواع فن­آوری‌­های نوین و فنون تصمیم­‌گیری چند­معیاره در مدیریت جامع حوزه‌­های آبخیز)

۵- آمایش سرزمین در مدیریت بهینه حوزه‌های آبخیز

(آمایش سرزمین و رابطه آن با مدیریت جامع حوزه­‌های آبخیز)

۶- جایگاه عملیات آبخوانداری، استحصال آب، سدهای زیرزمینی و … در مدیریت حوزه‌های آبخیز

(بررسی جایگاه انواع عملیات آبخیزداری در مدیریت جامع آبخیز با تاکید بر عملیات آبخوان­داری، استحصال آب، سدهای زیر زمینی و دیگر عملیات بیولوژیک، سازه‌­ای و مدیریتی آبخیز)

۷- چالش‌های مهم در اجرای مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز

(بررسی چالش‌­های موثر در تحقق مدیریت جامع آبخیز)

سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۲/۲۴
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۱/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری
همراه
تلفن دبیرخانه 021
پست الکترونیک scwmo@areeo.ac.ir
آدرس دبیرخانه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری