سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • گیاهپزشکی گیاهان زراعی مهم کشور
  • گیاهپزشکی در سلامت جامعه و محبط زیست
  • مسایل مربوط به کاربرد آفتکشها در کشور
  • مدیریت آفات و بیماریهای مهم باغی کشور در شرایط فعلی
  • مدیریت حفظ و عرضه محصولات گلخانه ای سالم
  • مشکلات گیاهپزشکی و گیاهپزشکان کشور در تحقیق و اجرا
  • عوامل خسارتزای گیاهی قرنطینه ای و نوظهور در کشور
بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۶/۰۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 0
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان