سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

علوم انسانی / تربیت بدنی و علوم ورزشی

 درباره همایش


 محورهای همایش

الف: مدیریت ورزشی
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی
مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی
مدیریت رسانه ‌های ورزشی
مدیریت رویدادهای ورزشی
مدیریت بازاریابی ورزشی
 
ب: فیزیولوژی ورزشی
قلب و عروق و تنفس
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
فیزیولوژی علمی عضلانی
 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی ورزشی  فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 
پ:آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی       
حرکات اصلاحی
امداد ورزشی
تربیت بدنی ویژه
 
ت:رفتار حرکتی    
رشد حرکتی
یادگیری حرکتی
آموزش تربیت بدنی
محورهای ویژه
اسلام و تربیت بدنی
فرهنگ در ورزش
اخلاق ورزشی
بیومکانیک ورزشی
روانشناسی ورزشی

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۲/۲۶
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
همراه 09030468313
تلفن دبیرخانه 02177459523
پست الکترونیک info@sportconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران