سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 زیست شناسی

-  علوم گیاهی

-  علوم جانوری

-  علوم سلولی و مولکولی

- علوم دریایی و اقیانوسی

-  میکروبیولوژی

-  بیوتکنولوژی

-  بیوفیزیک

-  بیوشیمی

-  ژنتیک
-  زیست شناسی وتوسعه پایدار

   علوم طبیعی

-  زمین شناسی و علوم خاک

- کشاورزی و منابع طبیعی

- جنگل و مرتع

-  محیط زیست و پدافند زیستی

- علوم طبیعی و توسعه پایدار

  و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۰/۲۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۹/۲۴

 اطلاعات تماس

وب سایت ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
همراه 09031111122
تلفن دبیرخانه 02177493827
پست الکترونیک info@bsconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران