سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

مهندسی / مهندسی صنایع

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • تحقیق در عملیات 
 • تصمیم گیری های چند معیاره
 • تفکر سیستمی
 • تحلیل پوششی داده ها
 • تکنیک های بهینه سازی
 • منطق فازی 
 • تجزیه و تحلیل روش های تصادفی
 • مدیریت عملیات
 • Operation Research
 • Multiple-criteria decision-making (MCDM) 
 • System Dynamics 
 • data envelopment analysis 
 • Optimization Techniques
 • fuzzy logic 
 • stochastic methods analysis 
 • Operation Management 
 دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۶/۲۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۴/۰۲
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۶/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات
همراه
تلفن دبیرخانه 03123241555
پست الکترونیک info@ncmconferences.com
آدرس دبیرخانه 233 Robson Street, Vancouver, BC, Canada. Postalcode: V6B 2M1