سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

علوم پایه / فیزیک

 درباره همایش


 محورهای همایش

فیزیک

نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۷/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۳۰
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۵/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
همراه
تلفن دبیرخانه 034-2469852-6 داخلی 222و 262
پست الکترونیک pnuphysics9@gmail.com
آدرس دبیرخانه کرمان- میدان کوثر-بلوار کوثر- دانشگاه پیام نور استان کرمان