سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین کنفرانس روانشناسی علوم تربیتی وسبک زندگی

علوم انسانی / روانشناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

روانشناسی بالینی

 

روانشناسی عمومی

 

روانشناسی تربیتی

 

روانشناسی شخصیت

 

خانواده درمانی

 

روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)

 

روانشناسی سلامت

 

روانشناسی اسلامی

 

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

روانشناسی ورزش

 

روانشناسی محیطی

 

روانشناسی اسلامی  و فرهنگی

 

مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی

 

 مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)

 

و سایر زمینه های مرتبط

 

علوم تربیتی

 

 تعلیم تربیت دینی

 

 آموزش و پرورش

 

مدیریت آموزشی

 

برنامه ریزی درسی

 

فلسفه و اخلاق اسلامی

 

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

 

مديريت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی

 

آموزش الكترونيك و رفتار شهروند سازمانی

 

و سایر زمینه های مرتبط

 

مطالعات و آسیب های اجتماعی

 

ازدواج و خانواده

 

علوم اجتماعی

 

علوم رفتاری

 

مشکلات زناشویی

 

  حوزه اعتیاد و خانواده

 

مطالعات زنان و خانواده

 

بیکاری و فقر در جامعه

 

نظم و امنیت در جامعه

 

ارتباطات و تبلبغ اجتماعی

 

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

 

مفاهیم و مبانی نظری در حوزه آسیب های

 

نقش و کارکردهای روانشناسی در آسیب های اجتماعی

 

توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 

آسیب شناسی اعتیاد، آسیب های نوپدید(ماهواره و شبکه های مجازی...) طلاق، جرم، سرقت و سایر آسیب های اجتماعی

 

و سایر زمینه های مرتبط

 

 

 

سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي

 

زنان سرپرست خانوار، آسيب‌ها، چالش‌ها و راه‌كارها

 

سبك زندگي اسلامي و توانمندسازي ايتام

 

سبك زندگي اسلامي و سالمندان

 

سبك زندگي اسلامي و حمايت از بيماران ناتوان

 

سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با طلاق

 

سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر

 

سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با ضعف در صله‌ي ‌رحم

 

سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با كمك نكردن و عدم تكريم والدين

 

سبک زندگی ایرانی ، معنوی ، مصرفی ، جمعتی ، اقتصادی ، سلامت محور و...

 

پژوهشگری اجتماعی

 

جامعه شناسی

 

جامعه شناسی دینی

 

جزا و جرم شناسی

 

علوم ارتباطات اجتماعی

 

مطالعات زنان و خانواده

 

مردم شناسی

 

جمعیت شناسی

 

مددکاری اجتماعی

 

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 

مطالعات راهبردی فرهنگ

 

مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

 

و سایر زمینه های مرتبط

پنجمین کنفرانس روانشناسی علوم تربیتی وسبک زندگی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۴/۲۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۷/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۴/۱۲

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین کنفرانس روانشناسی علوم تربیتی وسبک زندگی
همراه 09151231389
تلفن دبیرخانه 02835228941
پست الکترونیک confpes2018@gmail.com
آدرس دبیرخانه قزوین -تاکستان -انتهای بلوار امام خمینی(ره)میدان شهید لشکری جنب دانشگاه پیام نور موسسه آموزش عالی تاکستان